Treść Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego  trybu postepowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń

Treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania” Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

Ustawa z dnia 16 październia 1992 r. o orderach i odznaczeniach

 

Poniżej wnioski o nadanie orderów, odznaczeń i medali: 

Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę

Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Szczegółowe informacje  o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń można uzyskać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej